NOVINKY

arr3Nejlepší operační systémy u 2din autorádií V současné době je již na trhu opravdu rozmanitý výběr autorádií s operačními systémy. Jak... arr3Autorádia made in China Na výrobky, které jsou vyrobené v Číně jsme si automaticky zvykli nadávat, ale zapomněli jsme... arr31 DIN a 2DIN autorádia - očima odborníka   1 DIN a 2DIN autorádia obě se v současné době používají. Pokud je chcete vyměnit a máte... arr32DIN autorádia - co dokáže nabídnout 2DIN autorádia v zahraničí označovaná také jako "double DIN" jsou nejmodernější autorádia, která ... arr3Jak správně vybrat autorádio Když se rozhodneme pro nové autorádio, je důležité vědět, jak autorádio vybrat. Nabídka autorádií... arr3Jak zapojit autorádio krok za krokem Když jsme se rozhodli pro nákup nového autorádia a vybrali jsme si ideální model, je nutné zvážit...

Obchodní podmínky
Obchodní podmínky

Tonystore s.r.o., IČO: 05798922, Chotěšovská 679/5, Praha 19000.

Všechny ceny zboží uvedené v našem internetovém obchodě jsou včetně DPH.

Vyhrazujeme si právo na změnu prodejních cen v důsledku změny cen na českém trhu nebo změny kursu Kč k ostatním zahraničním měnám.

Objednané zboží (netýká se našich skladových zásob) za zobrazenou cenu nemusí být dodáno, pokud došlo ke změně nákupní ceny u našich dodavatelů. O této skutečnosti máme povinnost Vás informovat emailem (uvedený ve vaší objednávce) k odsouhlasení změny ceny.

Ke každé zásilce bude přiložen daňový doklad.

Vyřízení Vaší objednávky

Veškeré objednávky vyřizujeme zpravidla do 1 pracovního dnů, nejpozději však do 14 dnů a to v pořadí, v jakém byly doručeny. Pokud je zboží díky velkému zájmu vyprodáno nebo není skladem a dodací lhůta by přesáhla 14 dnů, budeme Vás telefonicky / emailově informovat.

Dodání zboží

Objednané zboží zašleme Českou poštou nebo DPD.

Převzetí zboží od přepravní firmy

Doporučujeme všem zákazníkům pečlivě překontrolovat zda není poškozen obal zboží při převzetí od přepravce. Pokud se stane, že je obal poškozen, přesvědčte se, zda není poškozeno zboží, případně zda je kompletní. V případě poškození, nebo nekompletnosti zboží trvejte na sepsání protokolu o poškození. Později nelze transportní škody uplatňovat.

Poštovné a balné

 • Česká pošta Balík do ruky - 129 Kč
 • Česká pošta Balík na poštu - 119 Kč
 • Osobní odběr na Pražské pobočce - zdarma

Informační email o stavu objednávky

Po odeslání objednávky Vám systém e-shopu vždy automaticky odešle informační email o přijetí objednávky s kopií Vaší objednávky.

Po vyřízení a vyskladnění objednávky opět obdržíte informační e-mail, že objednávka byla vyřízena. Od této chvíle je dodací lhůta obvykle 1-2 pracovní dny (toto je ovlivněno přepravními službami).

Pokud Vám informační e-mail nebyl doručen, zkontrolujte prosím Vaší emailovou SPAM schránku, zda nebyl přesměrován do této schránky nebo nás kontaktujte na telefonu +420 774 511 032.

Další informace

Veškeré Vaše dotazy Vám zodpovíme na tel. +420 774 511 032 nebo na emailu info@tonystore.cz.

Citlivost tuneru v autorádiu je velice slabá a proto není možné srovnávat příjem signálu s originálním autorádiem.

Objednávka

Objednávat je možno následujícími způsoby:

 • prostřednictvím formuláře na našem elektronického obchodu
 • mailem na adrese +420 774 511 032 (upřednostňujeme objednávku přes eshop)

Prodávající doporučuje kupujícímu provádět objednávky přes elektronický obchod  a uvést následující údaje:

 • jméno a příjmení případně obchodní jméno
 • IČ a DIČ, je-li registrován jako plátce DPH
 • název a kód (je li uveden) zboží dle nabídky
 • způsob odebrání a dopravy

Při chybné objednávce ze strany kupujícího a následné výměně zboží (v původním balení bez porušení) si prodávající vyhrazuje právo účtovat manipulační poplatek 200,-Kč za každý jednotlivý kus.

Přijaté objednávky jsou ze strany kupujícího závazné a nelze je zrušit.

Nevyzvednutí/nepřevzetí objednaného zboží

Při  neodebrání objednaného nebo nevyzvednutí zaslaného zboží (porušení uzavřené smlouvy odesláním objednávky), má prodávající nárok až na 15% z účtované částky jako smluvní pokutu. V každém případě má však nárok na promarněné poštovné a balné a to ve výši minimálně 200Kč.

Ochrana Vašich osobních dat

Vaše data sdělena při objednávkách zboží jsou považována za důvěrná a nebudou poskytnuta třetí osobě s výjimkou partnerů zajištujících platební styk, kterými mohou být např. banky.

Důvěryhodným třetím stranám nebo veřejnosti mohou být poskytnuty pouze souhrnné statistické informace o zákaznících, návštěvnosti, obratu a další související údaje. Tato statistika však neobsahuje žádnou informaci, která by umožnila identifikovat jednotlivé zákazníky.

Ceníme si váší Vaší důvěry a budeme plně chránit Vaše soukromá data před zneužitím. Vámi poskytovaná data jsou používána pouze na zabezpečení a zkvalitnění našich služeb.

Používáním našeho internetového obchodu souhlasíte se shromažďováním a používáním informací o Vás a Vašich nákupech. Pravidla zacházení s těmito údaji jsou popsána v předchozím odstavci. Dojde-li v budoucnosti k jejich změně, budou detaily nových pravidel včas publikovány.

Reklamační řád

Na každé zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta pokud není uvedeno jinak. Záruka se vztahuje na všechny zjevné a skryté vady zboží, které nejsou slučitelné s jeho funkčostí, užitnými a estetickými vlastnostmi. U zboží, kde je to nezbytné, vystaví prodávající záruční list, který kupující obdrží současně se zbožím. U ostatního zboží prokazuje kupující původ zboží fakturou, účtenkou (dodacím listem). Pro tyto účely je kupující povinen si tyto doklady po dobu záruční lhůty uschovat (bez nich nebude reklamace přijata)

Kupující je povinen zboží prohlédnout bez zbytečného odkladu po jeho převzetí. Převzetím se rozumí předání zboží dopravcem zákazníkovi. Kupující je povinen oznámit prodávajícímu bezodkladně po provedení prohlídky dodaného zboží všechny vady, které zjistil.

Při zjištení rozdílu v množství nebo druhu zboží s údaji na faktuře ci dodacím listu je nutno podat o tomto stavu zprávu prodávajícímu do tří pracovních dnů po převzetí.

Kupující musí oznámit zjištené vady prodávajícímu písemně na adrese prodávajícího. V oznámení musí kupující uvést zjištené vady (charakteristika, jak se projevují) a musí uvést nárok, který v důsledku vady uplatňuje. Kupující v důsledku vady zboží muže uplatnit následující nároky: dodání chybějícího zboží, přiměřenou slevu z kupní ceny, odstoupení od smlouvy.

K reklamaci je nutné pro lepší identifikaci vždy předložit fakturu (dodací list) nebo doklad o zaplacení a dodání zboží případně záruční list a vlastní reklamované zboží.

V případě reklamace vad zboží, za jehož jakost převzal prodávající záruku od výrobce, musí být vady reklamovány nejpozději do konce záruční lhůty.

Prodávající je povinen vyřídit reklamaci v zákoné lhůtě 30 dnů. Zákonná lhůta počíná běžet dnem doručení reklamace prodávajícímu. Náklady na zaslání (dopravu) reklamovaného zboží na reklamaci, ale i zpět z reklamace nese zákazník.

Záruční lhůta

 • zákonná záruka v délce 24 měsíců při koupi zboží pro soukromou potřebu (§ 620 Občanského zákoníku)
 • zákonná záruka v délce 12 měsíců při koupi zboží pokud je kupující podnikatel - fyzická osoba a spotřebič kupuje pro podnikatelskou činnost nebo komerční využití.Na faktuře je uvedeno IČO (§ 429 Obchodního zákoníku)
 • záruční lhůta se neprodlužuje o dobu spojenou s případným vyřízením reklamace

Záruku nelze uplatnit v následujících případech:

 • Vypršela-li u reklamovaného zboží záruční doba přede dnem uplatnění reklamace – záruka zanikla.
 • Vada vznikla nevhodným používáním zboží, případně použitím nevhodného příslušenství.
 • Vada vznikla nedodržením pokynů stanovených výrobcem. Pokyny výrobce se týkají především dodržení standardů příslušenství výrobku.
 • Vada vznikla neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, manipulací nebo zanedbáním péče o zboží. Vzhledem k povaze prodávaného zboží je u všech výrobků požadována odborná instalace a potvrzení o této odborné instalaci bude vyžadováno i v rámci reklamačního řízení. V případě, že výše uvedené potvrzení nebude kupujícím dodáno spolu s reklamovaným výrobkem, bude tato skutečnost v rámci reklamačního řízení přiměřeně zohledněna, a to k tíži kupujícího.
 • Vada vznikla provedením neoprávněného zásahu do zboží či jiných úprav bez svolení výrobce.
 • Vada vznikla poškozením přepětím.
 • Zboží bylo poškozeno živly.
 • Z jiných, kupujícím zaviněných, důvodů
 • Poskytnuté zboží (služba) bylo bezúplatným plněním, tedy bylo prodávajícím poskytnuto jako „dárek“ případně „zdarma“.

Storno objednávky

Storno objednávky ze strany kupujícího

V souladu se zákonem č. 367/2000 ze dne 14. září 2000 máte jako zákazník právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, prosíme Vás o dodržení níže uvedených podmínek:

 • Kontaktujte nás (viz kontakt), že žádáte o odstoupení od smlouvy s uvedením číslo objednávky, data nákupu a Vaším číslem účtu či adresou pro vrácení peněz.
 • Pokud jste již zboží obdržel a převzal, zašlete jej zpět na naší adresu uvedenou v sekci kontakt a to za následujících podmínek:
  - zboží by mělo být v originálním nepoškozeném obalu
  - v balení by měly být všechny návody a záruční listy
  - zboží by mělo být nepoužité nebo nepoškozené

  V případě známek jakéhokoliv používání nebo poškození se může stát, že by mohla být nárokována adekvátní částka k uvedení vraceného zboží do původního stavu. Tato částka by byla v takovém případě požadována na zákazníkovi.
 • Zboží, prosíme, posílejte doporučeně a pojištěné, jelikož neručíme za jeho případnou ztrátu na cestě k nám. V žádném případě neposílejte zboží na dobírku,nebude převzato.
 • Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme převodem na Váš účet a to nejpozději do 14 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží.
 • V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme moci bohužel akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět

Objednávku nelze stornovat / vrátit:

 • objednávka vznikla chybným úsudkem objednavatele (pro ověření kompatibility nás kontaktujte před uzavřením objednávky na emailu info@tonystore.cz nebo dotazníkovým formulářem přímo u produktu )
 • objednané zboží chybným úsudkem objednavatele lze vyměnit za zboží správné,ale pouze v případě pokud se jednalo u prodejce o zboží skladové nebo pokud lze vrácení sjednat u dodavatele prodejce.V takovém případě je objednavatel povinen uhradit skutečné náklady spojené s touto výměnou.
 • objednávka byla objednána u dodavatelů speciálně pro objednavatele

 

Storno objednávky ze strany prodávajícího

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

 • bez udání důvodu
 • zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží; v případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu
 • v případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet v nejkratším možném termínu